Konsultering

Elkvalitet

I vår konsultverksamet kan vi bland annat projektleda en process, ta på oss elansvaret på ett företag, utföra riskanalyser, nätanalyser och termografering. Vi hjälper även till med projektering av din elanaläggning från lågspänning till mellanspänning.

Är dina energikostnader högre än vad de behöver vara?


Vi hjälper dig att hitta både orsaken och lösningen. Ibland räcker det faktiskt med att vi får ta en titt på din elräkning för att se vad som är fel. Vi hjälper dig att felsöka efter störningar på ditt elnät (övertoner transienter spänningsdippar mm.

Med hjälp av värmekamera gör vi analyser av byggnader och elektriska installationer. Därmed kan vi bland annat kartlägga isoleringsbrister, läckage och felbelastningar i el-systemen.

Problemsökning kan pågå under drift, det vill säga inga stopp är nödvändiga, samt att problemen uppdagas innan de blir akuta vilket sparar både tid och pengar.

Vi erbjuder allt från lösa komponenter till helhetslösningar.

 

Vi erbjuder allt från lösa komponenter till helhetslösningar.

Inom elkvalité arbetar vi med:

  • Mätningar

  • Faskomensering inom- och utomhus

  • Filter

  • Energioptimering

  • Försäljning och installation av åskskydd för hushåll och industri

  • Faskompensering

 

 

Termografering

Med hjälp av värmekamera gör vi analyser av byggnader och elektriska installationer. Därmed kan vi bland annat kartlägga isoleringsbrister, läckage och felbelastningar i el-systemen.

Problemsökning kan pågå under drift, det vill säga inga stopp är nödvändiga, samt att problemen uppdagas innan de blir akuta vilket sparar både tid och pengar.

Ett fel i en elektrisk anläggning börjar alltid med att temperaturen stiger. Med termografi finner man felen och kan åtgärda dem i tid, innan brand eller driftstopp uppstår.

Ca 25% av alla bränder orsakas av elektriska fel och 70% av kostnaden drabbar industrin. Stilleståndskostnader pga. driftstopp är ej inräknat. De olika el-komponenterna kommer växelvis att utvidgas och dras samman när en ström går i kretsen. Vibrationer, smuts, fukt, korrosion och rent mekaniskt slitage är exempel på andra faktorer som påverkar nedbrytningen

 

 

Kontaktperson

Anders Lund

Anders Lund

0472-162 03

anders.lund@avs-ab.com

Translate »